Facebook
Twitter
Google+

Условия за ползване

Използвайки този уебсайт (електронен магазин) вие приемате тези условия. Използвайки уебсайта www.hydroxsystems.com вие приемате безусловно тези Условия за ползване. Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия уебсайт чрез подаване на поръчка, попълване на електронна форма, електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от нас в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Чрез този уебсайт ние ще събираме, обработваме и съхраняваме единствено и само лична информация (напр.: вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не желаете да бъде събирана информация за вас, моля не я предоставяйте.

Предоставената от вас лична информация ще бъде използвана с цел бързо и правилно изпълнение на поръчките и да се свържем с вас, във връзка с поръчка, промоция, както и за да ви предоставим поискана от вас информация. Ние си запазваме правото да променяме, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на уебсайта, както и да прекратяваме достъпа до него по всяко време. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 

Гаранция


Ню Енерджи Тех ЕООД гарантира, че стоката, която по поръчка на потребителя притежава всички качества , които са упоменати в сайта на фирмата. При получване на стоката, потребителят е длъжен да провери за несъответсвия съгласно чл. 122 от ЗЗП. При появата на скрити дефекти или липси следва да направи рекламация в писмен вид, в рамките на срока съгласно чл. 126 от ЗЗП, които започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка Ню Енерджи Тех ЕООД следва незабавнно да достави за своя сметка липсващите продукти или компоненти. В всички останали случай Ню Енерджи Тех ЕООД има право да извърши ремонт или да изпрати нов продукт или компонент. В случай, че повторната поправка не е успешна или заместващата доставка не е задоволителна, то клиентът има право да се откаже от договора. Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нормалното му износване, нецелесъобразно използване на продукта или от натоварването му над нормалното от страна на клиента, както и за неспазване на Инструкцията за експлоатация. Потребителят има право в срок от 7 работни дни съгласно чл. 55 от ЗЗП да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с Ню Енерджи Тех ЕООД. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока, важи датата на пускането му обратно на Ню Енерджи Тех ЕООД. За упражняване правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия: потребителя да заяви в писмен вид желанието си да се откаже от договора в раздел "рекламации" най-отдолу на уебсайта, да посочи банкова сметка за изплащане на вече платената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целоста на фабричната опаковка на стоката, стоката да НЕ е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получването и от доставчика. Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия, то Ню Енерджи Тех ЕООД се задължава да плати по сметката на потребителя покупната цена в срок до 30 работни дни. Изпращането на стоки до сервиза е за сметка на клиента.

За повече информация обадете се на телефон 0876 990 188