Facebook
Twitter
Google+

Как да се намали глобалното затопляне?

Дата: 2014-11-18

Прочистването на планета Земя от всякакви замърсявания с въглероден двуокис с цел намаляване на глобалното затопляне изисква  не само  намаляване на емисиите. Постоянно се извършват различни проучвания  от институти,които  доказват, че дори и с  премахването на емисиите на въглероден диоксид, с което ще се  охлади планетата, то цялостната сложност на въглеродния цикъл ще се ограничи и до известна степен ефективността от предприетото действие. Вече по – големите фирми се занимават с изработката на hho, което също  е в насока намаляване на вредните емисии. Учени са стигнали до извода, че дори и с максимално  намаляване на емисиите на въглероден двуокис, няма да може да се доведе до значително охлаждане. Това е така поради факта, че  въглеродният диоксид, който е в атмосферата ни вече, ще продължи да задържа топлината на Земята. До тези  заключения са стигнали с помощта на  геоложки модел, който симулира ефектите,  където  емисиите на въглероден двуокис са намалени до нула и въглеродният диоксид в атмосферата е възстановен до нужните нива от преди развитието и масовата индустриализация. С премахването на генерирания  от човека въглероден диоксид от атмосферата, може да доведе  до някаква степен на  охлаждане на планетата. Ефектът, който ще се постигне  е  по-малък спрямо вече натрупаната топлина.

Всички тези изследвания и проучвания показват, че спасителните действия са прекалено късно и в момент, когато положението е изключително сложно благодарение на два фактора. Океана е успял да погълне повече от половината от въглеродния диоксид, който е бил  отделен от индустрията през последните  2  века.  Това означава, че дори и да бъде премахнат, то той ще дойде от сините океански води. Другата причина е  промяната  на атмосферния въглероден диоксид и промяната в  температурата на повърхността на земята, които с времето  са довели до изменение целият въглероден  цикъл на планетата. Това показва, че е променен балансът и отделянето на CO2 както от  земята, то така и от почвите. Всички ние трябва да подкрепим създаването на методи и технологии като hho generator, които биха намалили вредните емисии във въздуха, които се отделят масово от автомобилите и като цяло от всички превозни средства задвижвани с двигател с вътрешно горене.

Факт, е че въглеродните емисии са част от нашата планета.  Свойствата да бъдат абсорбирани  в океана и земята са  естествен начин за запазване на определени нива на парниковия газ.  С едно  повишение  на емисиите с постоянното развитие от към  промишлени и  предизвикани от човека дейности, природния цикъл се е забързал прекалено бързо и  много.

Всеки един от нас участва съзнателно и несъзнателно в замърсяването на въздуха. Това  уврежда здравето на човека и околната среда. Източниците са  многобройни, но се дължат предимно на масовата  промишленост,  масовият транспорт, и нуждата от големи количества производство на енергия.  ЕС се опитва да създаде нови правила за по- високото  качество на въздуха, като се спазва  вече  съществуващото законодателство, което е  относно качеството на въздуха до 2020 година, което  определя нови дългосрочни цели за 2030 година.